بیمه زندگی و تشکیل سرمایه چیست؟

طرح ممتاز و منحصر به فرد بیمه زندگی و تشکیل سرمایه سامان که براساس مدل شناخته شده جهانی Flexible Universal Life طراحی گردیده، که در سراسر جهان یکی از پرطرفدارترین بیمه‌های زندگی می‌باشد. بیمه نامه زندگی و تشکیل سرمایه سامان، نوعی بیمه مادام العمر است. این بیمه نامه پوششی ضمانت شده و قابل انعطاف با هزینه‌های مناسب را به شما ارائه می­دهد.

بیمه زندگی و تشکیل سرمایه چه مزایایی دارد؟

بیمه زندگی و تشکیل سرمایه سامان کاملاً انعطاف پذیر بوده، به گونه ای که منطبق بر شرایط و نیازهای شما طراحی گشته و در طی مدت اعتبار بیمه نامه می تواند همراه و هم گام با نیازهای شما شرایط قراداد تغییر یابد بدون آنکه نیازی به فسخ آن باشد.

پوشش های تکمیلی این بیمه نامه چه هستند؟

  •  پوشش بیمه فوت ناشی از حادثه: این پوشش به افراد ۱ الی ۶۰ ساله تعلق می گیرد. در صورت فوت بیمه شده به هر علت  تا ۴۰ برابر حق بیمه و در صورت فوت ناشی از حادثه تا سقف ۱۶۰ برابر حق بیمه به ذینفعان تعلق مخواهد گرفت.
  •  پوشش از كار افتادگی: این پوشش به افراد ۱ الی ۶۰ ساله ای که شاغل هستند تعلق می‌گیرد. در صورت از كار افتادگی دائم و كامل بیمه شده (كه حداقل تا یکسال ادامه داشته باشد) تا پیش از سن ۶۰ سالگی و سقف آن ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.
  •  پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه و درآمد از کار افتادگی: این پوشش به افراد ۱ تا ۶۵ ساله تعلق می‌گیرد و در صورت از کار افتادگی کامل ناشی از حادثه شرکت بیمه تا ۱۰ سال مسئول پرداخت حق بیمه به جای بیمه گذار می‌باشد و همچنین تا حداکثر ۳ برار آخرین حق بیمه پرداختی بیمه‌گذار را به عنوان درآمد به وی پرداخت خواهد نمود.

پشتوانه مالی و اعتباری شرکت بیمه سامان چیست؟

شركت بیمه سامان، علاوه بر پشتوانه قوی مالی خود و همچنین اعتبار گروه مالی سامان، همانند دیگر مؤسسات بیمه تحت نظارت و كنترل بیمه مركزی ایران قرار دارد. ۵۰ درصد حق بیمه‌های پرداخت شده توسط بیمه گذار را نزد بیمه مركزی ایران بیمه اتكایی خواهد بود.
ضمن آنكه بطور اصولی بخشی از ریسك این طرح بیمه ای همانند دیگر طرح های بیمه ای به مؤسسات معتبر بیمه گران اتكائی بین المللی منتقل خواهد شد.

برای گرفتن وام چه ضمانت هایی لازم است و چه مدت زمان می برد؟

برای دریافت وام باید حداقل یکسال از مدت بیمه نامه گذشته و حداقل مبلغ وام ۲۰۰ هزار تومان است .
بازپرداخت آن می تواند حداکثر تا ۲۴ ماه باشد که در صورت ثبت همه اقساط بدون هیچ تشریفاتی و فقط با ارایه بیمه نامه و کارت شناسایی چک وام در وجه بیمه گذار صادر خواهد گردید و همچنین می تواند بعد از اتمام هر وام بلافاصله درخواست وام جدید نماید.

در صورت تاخیر در پرداخت چگونه عمل می شود؟

اقساط حق بیمه ، حداکثر تا یک ماه پس از سررسید اقساط باید پرداخت شود . به جز اولین قسط بیمه نامه که شرط جاری شدن تعهدات بیمه گر می باشد . در غیراینصورت به یکی از دو صورت زیر اقدام خواهد شد :
۱ – چنانچه اندوخته صندوق بیمه گذار ، برای پوشش هزینه های مربوطه کفایت کند بیمه گر با استفاده از آن بیمه نامه را ادامه خواهد داد .
۲ – چنانچه اندوخته صندوق بیمه گذار ، برای پوشش کلیه هزینه ها کفایت ننماید بیمه نامه به حالت تعلیق در آمده و بیمه گر هیچگونه تعهدی در قبال پوشش های بیمه ای ارائه شده نخواهد داشت .

اقساط بیمه نامه چگونه پرداخت می شود؟

چنانچه بیمه گذار بیش از یک ماه از پرداخت حق بیمه خودداری نماید از پایان یک ماه دیگر تحت پوشش بیمه نمی باشد و چنانچه قبل از شش ماه باشد بدون استرداد هیچ مبلغی و با اخطار کتبی بیمه نامه باطل خواهد شد و اگر بعد از شش ماه و پرداخت شش قسط چنین اتفاقی بیافتد در صورت فوت ارزش باز خریدی و یا ارزش سرمایه مخفف هر کدام بیشتر باشد به بازماندگان پرداخت خواهد شد و در صورت حیات ارزش باز خریدی پرداخت خواهد شد . اما پس از اینکه قبل از یکسال اقدام به پرداخت اقساط معوق و هزینه دیر کرد نماید بلا فاصله و بدون هیچ تشریفاتی شرایط بیمه نامه به شرایط قبلی تبدیل خواهد شد و چنانچه این اتفاق بعد از یکسال بیافتد ادامه بیمه نامه منوط به آزمایشات پزشکی و تایید پزشک خواهد شد .

آیا می توان شرایط بیمه نامه را تغییر داد؟

بلی؛ اعمال تغییرات در شرایط بیمه نامه در طول مدت قرارداد در سررسید هر یك از سنوات بیمه ای مقدور می باشد .

آیا بیمه های عمر معاف از مالیات می باشند؟

طبق ماده ۱۳۶ قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه بیمه عمر و نیز اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته، تماماً از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و نظر به ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم بند (۲- ج) مبالغ پرداختی از بابت بیمه عمر می‌توانند جزو هزینه‌های قابل قبول مؤسسات از نظر مالیات به حساب آیند.

شرایط بازنشستگی از محل عمر چه تفاوتی با بازنشستگی تامین اجتماعی دارد؟

در مدت ۲۰ سال حقوق دريافتی بيش از حقوق دريافتی با سابقه ۳۰ ساله تامين اجتماعی است. جمع حق بيمه پرداختی ۲۰ ساله بسيار كمتر از ۳۰ سال تامين اجتماعی است.
نياز به اشتغال در محل يا تاييد بازرس تامين اجتماعی نیست و مناسب برای تمامی مشاغل و همچنین خانم‌های خانه‌دار، كودكان و نوجوانان نیز می‌باشد.