محل سرمایه گذاری ها منابع بیمه عمر

محل سرمایه گذاری ها منابع بیمه عمر

45 درصد منابع بیمه عمر نزد بیمه مرکزی نگهداری و سرمایه گذاری می شود.

50 درصد باقی مانده نزد شرکت بیمه گذار مانده و باید در چارجوب موارد زیر سرمایه گذاری شود :

تصویر نموداری

نکته :

1)در صورتی که امکان سرمایه گذاری در صنعت ساختمان نباشد یا بخواهند این قسمت از سرمایه گذاری را در محل دیگری مصرف کنند فقط مجاز به سپرده گذاری در بانک می باشند.

2)در صورتی که امکان سرمایه گذاری مستقیم در فعالیتهای تولیدی و کشاورزی و فعالیتهای تجاری و بازرگانی نباشد و یا بخواهند این قسمت از سرمایه گذاری را در محل دیگری مصرف کنند فقط مجاز به سرمایه گذاری در اوراق مشارکت می باشند.

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید