سرمایه گذاری در بیمه عمر چگونه است؟

سرمایه گذاری در بیمه عمر چگونه است؟

در کلیه خدمات بیمه ای ، شرکتهای بیمه با دریافت حق بیمه متناسب ، خطرها و ریسک هایی که تهدید کننده مورد بیمه می باشد را در مقابل دریافت حق بیمه مشخص و طبق قرارداد فی مابین بر عهده گرفته و جبران خسارت های وارده را تضمین می کند.شرکت بیمه گر تنها ملزم به جبران خسارت های وارده بوده و در صورتی که حتی در طول قرارداد هیچ خسارتی رخ ندهد ، تعهدات بیمه گر تمام شده و بیمه گذار هیچ حقی در مقابل برگشت حق بیمه های پرداختی ندارد.

یک قرارداد جالب : شما فرض کنید من می خواهم با شما یک تفاهم نامه همکاری امضاء کنم.شما در صورتی که دارای اتومبیل شخصی هستید می دانید که تهیه بیمه شخص ثالث برای اتومبیل تان ، اجباری می باشد.حال من به عنوان نماینده بیمه ، به شرطی که شما تا پنج سال بیمه شخص ثالث اتومبیل خود را از طریق ما تهیه کنید ، ما تعهد می کنیم که علاوه بر پوشش های بیمه شخص ثالث برای اتومبیل شما در پایان پنج سال کلیه حق بیمه های دریافتی بابت اتومبیلتان را به شما بازگردانم.

بیمه های عمر و سرمایه گذاری تنها نوع بیمه می باشد که شرکت بیمه گر طبق قرارداد با شما متعهد می گردد که در مقابل دریافت حق بیمه ، علاوه بر ارائه پوشش های بیمه ای ، به میزان حق بیمه دریافتی نسبت به ایجاد ، جمع آوری و کسب سودحاصله از سرمایه گذاری اقدام نموده و نهایتا با ایجاد یک منبع مالی قوی و پرسود ، مسائل مالی شما را پوشش دهد.

حال ببینیم این سرمایه گذاری چگونه انجام می شود: به طور فرض شما به صورت سالیانه و ثابت در طول مدت قرارداد ، نسبت به پرداخت حق بیمه یک میلیون و دویست هزار تومان اقدام می نمائید ، شرکت بیمه گر متعهد می گردد به میزان حق بیمه دریافتی در مسیری معین و مشخص سرمایه گذاری نماید.

شرکت بیمه گر متعهد است در هر صورت طبق بخشنامه بیمه مرکزی تا 18 درصد سود تضمینی جهت سرمایه گذاری حق بیمه های دریافتی ، در حساب سرمایه گذاری شما منظور نماید.علاوه بر این سود تضمینی در پایان سال مالی شرکت بیمه و بعد محاسبات مالی و اعلام تراز سود و زیان شرکت بیمه گر ، متناسب با سرمایه گذاری شما نسبت به اعلام و منظور کردن سود مشارکت در حساب شما اقدام نماید.در سال بیمه جدید و با تمدید بیمه نامه توسط شما شرکت بیمه با شرایط گفته شده نسبت به سرمایه گذاری به میزان حق بیمه سال اول بعلاوه سود تضمینی ، بعلاوه سود مشارکت ، بعلاوه حق بیمه سال دوم اقدام می نماید.این به این معنی می باشد که با لحاظ سود روز شمار به سرمایه گذاری شما و سودهای آن به تدریج سرمایه گذاری شما قوت گرفته و به صورت مرکب سود می کند.

مثلا متناسب با پرداخت حق بیمه سالیانه یک میلیون و دویست هزار تومان در طول سی سال و در نظر گرفتن سن و ریسک افراد در پایان قراردادبا حداکثر پوشش بیمه ای با پیش بینی سود 22 درصد ، مبلغی معادل یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان در حساب سرمایه گذاری شما ذخیره می گردد.

 

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید