پوشش فوت به علت حادثه

پوشش فوت به علت حادثه

این پوشش به افراد 15 الی 70 ساله تعلق می گیرد.در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه که تعریف آن دقیقا در مفاد قرارداد آمده است ، شرکت بیمه گر دو ، سه وچهاربرابر سرمایه فوت عادی را به ذینفعان وی پرداخت می نماید.(حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح ، نقص عضو ،ازکارافتادگی و یا فوت بیمه شده گردد.)

مثلا در مورد پرداخت حق بیمه 1200000 در سال شرکت بیمه متعهد می گردد در صورت فوت بیمه شده به علت حادثه حداکثر مبلغ صد میلیون تومان به ذینفعان وی پرداخت نماید.

مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت فوت ناشی از حادثه

1)تکمیل فرم درخواست بیمه گذار (که توسط ذینفع تکمیل می گردد)

2)اصل بیمه نامه و اوراق الحاقیه ضمیمه آن

3)گواهی فوت تایید شده از ادارات ثبت احوال و یا کنسولگری های سفارت ایران در خارج از کشور (اصل یا کپی اصل)

4)گواهی سازمان ثبت احوال ( اصل یا کپی برابر اصل)

5)گواهی انحصار وراثت (در مواردیکه منافع بیمه به وراث قانونی تعلق می گیرد) کلیه مدارک بیمارستانی (اصل یا کپی برابر اصل)

6)در صورتیکه فوت حادثی باشد کپی برابر اصل یا اصل برگ گزارش تصادف جرحی /فوتی

7)نظریه پزشک معالج و یا پزشک قانونی (اصل یا کپی برابر اصل)

8)کپی بابر اصل شناسنامه و کارت ملی بیمه شده و ذینفعان

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید